Jádro systému ISKAM

iskam1 iskam2
Vyhledávání Clearing - Konto klienta
iskam3 iskam3
Administrace klienta Historie operací

Webového rozhraní ISKAM CZ verze

web1
Webové rozhraní pro klienty Výpis historie operací na kontě
Podávání a stav žádosti o ubytování

Webového rozhraní ISKAM EN verze

web1
Úvodní obrazovka Přehled ubytování
web1
Informace o klientovi Informace o ubytování
web1
Stav žádosti Operace s kartou

Modul ubytování

web1 web2
Detaily ubytování studenta Hotelové ubytování
web3
Hotelové ubytování

Modul menza - touchscreeny

web1 web3
Touchscreen v kavárně Touchscreen v menze
TS3
Uživatelské nastavení touchscreenu