• Jednotná platforma pro řešení ubytovacích a stravovacích služeb
 • Navrženo speciálně pro koleje a menzy univerzit v ČR
 • Modulární architektura na nejmodernějších technologiích
 • Společné jádro systému řeší:
  • Integrace s IS školy: ekonomický systém, studijní agenda
  • Napojení na bankovní systémy
  • Jednotné konto studenta – clearing
  • Otevřená platforma pro systémy třetích stran
  • Webové rozhraní pro studenty
  • Jednotné výstupy pro účetnictví, analytiku, statistiky, …
  • Platby studentů inkasem, převodem z účtu, kartou, hotově, …
  • Fakturace firmám, vnitrofakturace součástem školy
 • Ekonomické vlastnosti:
  • Systém prošel daňovým i účetním auditem
  • Do účetnictví vstupují souhrnná data o pohledávkách studentů
  • Vazba na SAP
   • Automatický import dat o obchodních partnerech se SAPID
   • Export dokladů (faktur) zejména z doplňkové činnosti do SAPu
  • Vazba na iFIS
   • Hlavní činnost (ubytování studentů)
    • Do ES vstupují pouze souhrnná data = dvě sestavy měsíčně
   • Doplňková činnost (komerční ubytování)
    • Do ES vstupují jednotlivé účetní doklady, tj. zálohové listy a faktury = desítky dokladů měsíčně
  • Podporované způsoby úhrady pohledávek - vklad na konto systému ISKAM: hotovost, karta, převod z účtu, inkaso
  • Fakturace firmám, vnitrofakturace součástem školy
 • Webové rozhraní pro klienty:
  • Autentifikace přes IS školy (LDAP, AD, Kerberos, …)
  • Náhled na pohyby na kontě
  • Kontrola osobních údajů
  • Podávání žádostí o ubytování
  • Sledování stavu žádostí
  • Rezervace ubytování (z žádosti nebo i bez ní)
  • Výběr pokoje
  • Elektronický podpis smlouvy