Podobně jako „střecha dělá dům“, ISKAM zastřešuje obě stěžejní oblasti podnikání kolejí a menz – stravování i ubytování.

Jaké výhody i nevýhody z tohoto řešení plynou? Ukážeme si to z pohledu jednotlivých zainteresovaných osob.

Vedení kolejí a menz

 • organizační - jeden systém, jeden dodavatel
 • ekonomické – komplexní systém bývá většinou levnější na pořízení i provoz nežli dva separátní
 • manažerské – systém je schopen vytvářet agregované sestavy, které by v izolovaných systémech poskytovat nešly. Např. „Kolik ubytovaných klientů chodí na obědy?“
 • riziko jednoho dodavatele

Provozní oddělení

 • jednotné sestavy a výstupy do účetnictví, analytika apod.
 • jedno napojení na ekonomický systém, bankovní systémy (výpisy z účtů apod.)
 • minimalizace počtu dlužníků – tím, že student se má možnost dozvědět o dluhu z více míst (menza, koleje, web apod.) a má potenciálně větší možnosti dluh hotovostně rychle uhradit (pokladna v menze, na kolejích i jinde), klesá množství dlužníků.
 • ubytovací oddělení „vidí“ na kontě i pohyby v jídelně (byť jsou odlišené), což zpočátku může znesnadňovat orientaci

Správa sítě a informačních systémů

 • menší náklady na údržbu a provoz
 • jeden centrální server
 • jedno napojení na zdroje dat o klientech (studentech, správcích sítí apod.)
 • snadná údržba klientů (všichni mají stejného klienta, liší se pouze nastavení oprávnění na serveru)
 • jedno místo k řešení požadavků na servis, zadávání reklamačních řízení apod.

Klient – student

 • jednotné konto, ze kterého se hradí pohledávky jak za ubytování, tak za stravování
 • veškeré pohyby na kontě klienta jsou jasné a společné pro obě části
 • možnost úhrady stravování i ubytování najednou
 • možnost úhrady hotově na pokladnách v menzách i kolejích
 • rychlé zjištění, že dluží – v menze se mu zobrazí aktuální stav konta
 • pokud klient dluží např. za ubytování, nemusí se v menze najíst (záleží na poskytovateli)