ISKAM je informační systém typu klient-server vyvíjený kompletně na produktech společnosti Microsoft. Pro svůj běh na klientské části využívá Microsoft .NET Framework 2.0, klientské operační systémy jsou tedy omezeny na ty, které podporuje .NET Framework 2.0, což jsou dnes téměř všechny provozované klientské operační systémy mladší než 10 let.

Klientské aplikace v sobě mají implementovánu automatickou aktualizaci. Toto řešení poskytuje prostor pro snadné a rychlé rozšiřování služeb poskytovaných těmito systémy jak uživatelům, tak obsluhovaným zákazníkům.

V současné době jsou pro běh ISKAM podporovány následující operační systémy:

 • Klient
  • Windows 2000 Service Pack 3
  • Windows 98
  • Windows 98 Second Edition
  • Windows ME
  • Windows Server 2003
  • Windows Server 2003 SR2
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2008 SR2
  • Windows XP Service Pack 2
  • Windows Vista
  • Windows 7 (systém je "Compatible with Windows 7".)
 • Server - operační systém
  • Windows Server 2003
  • Windows Server 2003 SR2
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2008 SR2
 • SQL Server
  • Microsoft SQL Server 2005
  • Microsoft SQL Server 2008

Z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti zásadně doporučujeme poslední verze uvedených systémů a především důslednou aplikaci aktualizací a záplat. Za provoz klientských i serverových operačních systémů a SQL serveru zodpovídá provozovatel.

Síťová infrastruktura

Pro svůj běh ISKaM nezbytně potřebuje spolehlivou a bezpečnou síťovou infrastrukturu. V praxi to především znamená zajištění spolehlivého připojení všech klientských PC k serveru prostřednictvím zabezpečeného MS-SQL SSL portu. Pro vzdálené lokality je požadováno připojení alespoň na úrovni 256 KBit.