Hlavním a nejdůležitějším cílem společnosti ApS Brno s.r.o. je spokojený zákazník. Tomu se snažíme podřídit vše. I z tohoto důvodu je nezbytnou součástí naší práce získávání zpětné vazby od zákazníků.

V období květen - červen 2010 provedla nezávislá společnost TNS Global Market Research ve spolupráci se společností Microsoft průzkum spokojenosti zákazníků se systémem ISKaM a službami společnosti ApS Brno s.r.o.

Jsme velice rádi, že výsledky ukazují na vysokou spokojenost našich zákazníků. Zde jsou stěžejní závěry:

  • 100% respondentů je spokojeno se službami ApS Brno s.r.o.
  • 100% respondentů by určitě nebo pravděpodobně doporučilo služby ApS Brno s.r.o. přátelům nebo kolegům
  • 100% respondentů uvedlo, že by při příští koupi podobných výrobků nebo služeb určitě nebo pravděpodobně využili služeb ApS Brno s.r.o.
  • 89% respondentů pociťuje velkou nebo zásadní výhodu v konkurenčním boji tím, že využívá výrobků a služeb ApS Brno s.r.o.

Podrobné výsledky jsou k dispozici zde. Uvedené výsledky nás nejen těší, ale především zavazují k neustálému zlepšování našich služeb, zvyšování kvality našich produktů a rozšiřování nabídky.

Průzkum nám dal mimo jiné i náměty na další vylepšování našich služeb, díky kterým víme kam namířit naše úsilí tak, aby zákazníci byli ještě více spokojeni.

Děkujeme všem respondentům za podnětné návrhy.