Informační systémy Školicí středisko Projekční technika Další divize
 
|
|
 
Home > ISKAM - Reference, Případové studie, Odkazy

Reference a případové studie

Reference

Zákazník Systém Kontaktní osoba
Vysoké učení technické v Brně ISKAM4, moduly: Ubytování, Menza, Norma, Sklad Ing. Vítězslav Křivánek
krivanek(at)skm.vutbr.cz
541 142 902
Masarykova univerzita ISKAM4, modul ubytování, moduly stravování v rekr. střediscích Ing. Michal Malina
malina(at)skm.muni.cz
549 492 707
VŠCHT v Praze ISKAM4, modul ubytování Ivan Vrba
ivan.vrba(at)vscht.cz
220 447 131
Mendelova univerzita v Brně ISKAM4, modul ubytování, Menza, Norma, Sklad Bc. Iva Jarolínová
qjarolin(at)mendelu.cz
541 421 532
Univerzita Pardubice ISKAM4, modul ubytování, Menza, Norma, Sklad Iva Bartoňová
iva.bartonova(at)upce.cz
466 036 252
Akademie múzických umění v Praze ISKAM4, modul ubytování, Menza, Norma, Sklad Jiří Charvát
jiri.charvat(at)amu.cz
234 244 547
České vysoké učení technické v Praze ISKAM4, modul ubytování František Vaněk
vanek(at)suz.cvut.cz
608 963 821
Západočeská univerzita v Plzni ISKAM4, modul ubytování, Menza, Norma, Sklad Ing. Stanislav Brož
sbroz (at) civ.zcu.cz
377 632 875
Univerzita Palackého v Olomouci ISKAM4, modul ubytování Ing. Petr Jasný
jason(at)skam.upol.cz
585 638 009
Univerzita Komenského v Bratislave ISKaM 2006, moduly Menza, Norma, Sklad Marek Ivančík
marek.ivancik(at)uniba.sk
+421 265 424 469
Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně ISKAM4, modul ubytování Peter Kompér
komperp(at)vfu.cz
541 561 010
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích ISKAM4, modul ubytování, Menza, Norma, Sklad Ing. Marie Padrtová
padrtova(at)mail.vstecb.cz
387 842 148
Slezská univerzita v Opavě ISKAM4, moduly ubytování, Menza, Norma, Sklad Ing. Jakub Ježíšek
jezisek(at)opf.slu.cz
596 398 327
Vysoká škola ekonomická v Praze ISKAM4, moduly ubytování Jaroslav Klečka
jaroslav.klecka(at)vse.cz
224 092 123
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ISKAM4, moduly ubytování Mgr. Jarmila Naňáková
nanakova(at)kmz.utb.cz
576 036 117
Česká zemědělská univerzita v Praze ISKAM4, modul ubytování

Reportáže, články, noví zákazníci, apod.