ISKaM pronikl až do Bulharska aneb už o nás skládají písně

Aniž by nás tvůrci jakkoli kontaktovali, vzniklo v Bulharsku několik písní o našem systému. Posuďte sami, zda-li jsou stejně kvalitní jako náš systém:

Chyba ve slovníku MS Office od verze 2000

Microsoft má závažnou chybu ve svých českých slovnících dodávaných k produktům MS Office. Při zapnutých automatických opravách totiž MS Word nahrazuje slovo ISKaM za islám. Zásadně doporučujeme našim zákazníkům, aby ISKaM ihned zařadili do svých uživatelských slovníků a zabránili tak do budoucna této nežádoucí chybě.

Jakožto zlatí partneři Microsoftu jsme již tuto společnost oficiálně požádali o zařazení hesla ISKaM do běžně standardních slovníků, což nám bylo i přislíbeno. Vzhledem k rostoucí množině uživatelů je to ostatně naprosto nezbytné.

Ze života našich zákazníků ...

Poněkud dlouhodobé ubytování

Dostali jsme od našeho zákazníka neobvyklý požadavek (jméno referentky bylo pozměněno):

Dobrý den, náhodou se mi připletl student, který má rezervaci do roku 3011 od pí Nováčkové. Nemělo by se nějak omezit zadání takto nesmyslného data? Mohlo by to třeba někdy způsobit nějaký SQL problém... Ty paneláky těch 1000 let také nejspíš nevydrží, i když ISKaM, věřím že ANO ;-)

Opravdu přestárlý klient

Na naší hotline si stěžoval systémový administrátor jednoho zákazníka, že nemůže vyexportovat sestavu do programu Excel, což ISKaM nativně umí. Po pečlivé analýze bylo zjištěno, že chyba není v našem ISKaMu, nýbrž v datech zákazníka, potažmo v Excelu. V exportované sestavě se totiž u jednoho ubytovaného hosta objevilo datum narození v roce 1898, což je mimo rozsah datumu, které Excel podporuje. Je s podivem, jak dlouhověké hosty někteří zákazníci ubytovávají. Otázkou zůstává, zda-li uvedená prababička byla stále vedena jako studentka místní univerzity.

I zdánlivě jasný pokyn může být někdy vykládán chybně

Mnozí naši zákazníci přecházejí na platbu inkasem. Jedním ze stěžejních důvodů je zamezení problémů s napárováním plateb. Ty, jak známo, se párují především podle variabilního symbolu platby. A u těch někdy dochází ke komickým situacím, posuďte sami: studenti budoucích prvních ročníků měli v pokynech, aby poslali na číslo účtu kolejí rezervační kauci v určité výši. V pokynech dále stálo, aby jako variabilní symbol platby uvedli "své rodné číslo". Nu stalo se, že rodič jednoho budoucího studenta posílal platbu za svého syna a samozřejmě uvedl SVÉ rodné číslo. Pokyny tedy splnil do puntíku přesně, ovšem napárovat tuto platbu byl opravdu oříšek hodný detektivů.

Nejsme na té technice nějak moc závislí?

O tom, že je někdy lepší řešit věci méně standardními postupy se mohl přesvědčit jeden z našich zákazníků. Jak už to bývá, technika je někdy nevyzpytatelná a co čert nechtěl, jeden z klíčových síťových prvků - firewall - odešel do věčných lovišť. Díky tomu zůstaly dislokované areály bez připojení k serveru. Bylo letní období a tak naštěstí nehrozily zásadní problémy. Přesto bylo žádoucí, aby normařky vynormovaly jídlo, které se mělo ten den vydávat. Jenže jak už to bývá - normařky sídlí právě v jednom z odříznutých areálů. Dlouho se na straně zákazníka přemýšlelo o vybudování náhradního zabezpečeného připojení, faxování podkladů pro normy apod. Naštěstí zákazník zavolal na naší hotlinu a našeho technika napadlo naprosto netechnické řešení - sednout do auta a milou paní normařku převézt na centrálu, která od serveru odříznutá nebyla. Voile - snadné, rychlé a bezpečné řešení bylo na světě. A také další důkaz o profesionalitě našeho týmu :-) (reklamní vložka musí být, to jistě chápete).

Humorné příplatky v ceníku

Při návrhu současného systému ISKaM, snažili jsme se co nejméně omezovat budoucí zákazníky. Jednou ze stěžejních oblastí je v ubytování samozřejmě cenotvorba. Ta musí být naprosto flexibilní a musí umožnit zákazníkům definovat ceny tak, aby byly postihnuty opravdu všechny potenciálně možné případy. Když jsme dělali analýzu, vůbec jsme si nepředstavovali, jaké všechny možné příplatky může katalog služeb ubytování na kolejích v ČR obsahovat. Posuďte sami výtah z ceníku nejmenovaného zákazníka:

  • Bezobratlí
  • Pes
  • Pes za týden
  • Plazi,ptáci,obojživelníci
  • Vodní živočich 1 akvárium

Hlášky v systému incidentů

Studentku jsem oživil a znovu odstranil - takto kolega Václav popisoval svou práci při problematickém použití odstraňovače duplicit. Jestli se konkrétně s danou studentkou zná necháváme v tajnosti - o prázdninách se totiž žení...

Kterak si zákazník cení ceny

Stálí návštěvníci našich seminářů ví, že v roce 2009 jsme jeden takový uspořádali ve Velkých Losinách a nesl se v duchu inkvizice a čarodějných procesů. Díky perfektním odpovědím v odborné soutěži, získal Jiří Nováček cenu - čertovské vidle. Pravda, vykrucoval se co mohl, aby si je nemusel odvézt a vymlouval se na nedostatek místa v autě. Prý se s nimi totiž musí pracovat... A tak jsme mu je pro jistotu opět dovezli po roce na seminář. Jak je patrno z přiložené fotografie, vidlí si opravdu váží a parádně si s nimi vyzdobil kancelář. Inu kam čert nemůže ...

Don't ask Google, ask me!

Kolega Václav daroval svého času jednomu našemu kolegovi Petrovi (hádejte kterému - máme jich ve firmě požehnaně) tričko s tímto nápisem, které by se dalo volně přeložit jako "Neptej se Googlu, ptej se mě". Těžko říci, zda-li toto vešlo ve širokou známost. Každopádně se o prázdninách poměrně často stává, že nám volají maminky či píšou určitě sličné slečny s prosbami typu: "Prosím Vás chcela by som sa opýtat či je možne zmeniť si ešte internát pokial som si ho už potvrdila. ". Těžko pak kolegové vysvětlují, že jsme výrobci systému a nikoli provozovatelé kolejí. Zvláštní je, kde přišli na naše kontakty... Ach ten google.

Pouštění žilou

Následující téma vybočuje z kategorie Humor a zábava. Jelikož ale nechceme zakládat kategorii "Společenská zodpovědnost", vkládáme tento příspěvek sem.

Důkaz o tom, že nejenom my "pouštíme našim zákazníkům žilou" je zde: celý vývojový tým (vyjma kolegy, který ze zdravotních důvodů nemůže) daroval krev na brněnské transfúzní stanici. Zlí jazykové tvrdí, že tomu tak bylo ze dvou důvodů: a) měli den volna b) dostali díky tomu slevu na dani :-). My ostatní však víme, že tak činili především z humanitárních důvodů a moc jim za to děkujeme.

Abychom byli čestní, musíme dodat, že s publikací o tomto skutku jakož i následujících fotografií souhlasili až po mírném nátlaku.