Informační systémy Školicí středisko Projekční technika Další divize
   
Dalsi divize Vertikalni oddelovac

Aktuálně řešené projekty vědy a výzkumu za přispění Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Systém pro programování a realizaci vestavěných systémů

FR TI1/038

Cíle projektu česky:

Pro popis vestavěného systému (např. mobilného telefonu), či přesněji jeho hardwaru, můžeme použít jazyky pro popis architektury. Tyto jazyky umožňují zachytit základní rysy vestavěného systému, přičemž popis neobsahuje konkrétní detaily. Díky vysokému stupni abstrakce, kterou tyto jazyky poskytují, je dosaženo velké produktivity při vytváření popisu. Tento typ popisu je velmi vhodný jak pro vytváření specifikací, tak pro vstup do procesu automatického generování překladače, ladicího nástroje a konkrétní realizace hardwaru vestavěného systému. Cílem našeho projektu je vytvoření progresivních metod umožňujících generování zmíněných nástrojů a rovněž hardwaru na základě specifikace vestavěného systému. Metody budou implementovány v softwaru v podobě generátorů. Výhodou procesu generování na základě jednotné specifikace je zejména rychlost s jakou dané výstupy vzniknou, a především zajištění konzistence mezi nástroji a vlastním vestavěným systémem.

Anotace

Specifikace funkcionality vestavěného systému začíná na úrovni soupisu funkčních a nefunkčních požadavků a postupně je specifikace rozšiřována o další detaily, přičemž dále přechází do specifikace softwaru a hardwaru. Na základě specifikace softwaru je vytvářen program v některém z programovacích jazyků. Specifikace hardwaru přechází do konkrétního popisu hardwaru v některém z hardwarových popisných jazyků. Okamžik, kdy je vhodné vytvářet nástroje pro programování (překladač vyššího programovacího jazyka) a ladění je po vytvoření specifikace hardwaru. Tento okamžik je tedy stěžejní v celém návrhu vestavěného systému a vývojové procesy za ním následující by bylo vhodné automatizovat. Tyto procesy zahrnují vytvoření zmíněných nástrojů a realizace hardwaru. Náplní našeho projektu je vytvoření podpory pro generování zmíněných výstupů a to automaticky na základě specifikace vestavěného systému.
 
RYCHLÁ NAVIGACE
  Copyright © ApS Brno s.r.o. Všechna práva vyhrazena. TEL: +420 549 210 202
Purkyňova 93a, 612 00 Brno, (sídlo, sekretariát), Božetěchova 2, 612 66 Brno, (fakturační adresa)