ukázka posl. sezení
VUT FIT PK
velká posluchárna
UTB Zlín Mostní 1.PPUTB Zlín Mostní
Wichtrleho sál
MU LF
Mulimediální posluchárna
UTB Zlín
Jižní svahy


ukázky středních poslucháren
UTB Zlín Štefánikova
Multimediální posluchárna
VUT FIT PKMU LF
Mulimediální posluchárna
IDVPZMU FES


ukázky ostatních velkých instalací
Jablonec nad Nisou
Centrum obchodní spolupráce Euroregion
kinosál Uměnovědné katedry
UP Olomouc
UTB Zlín
aula Academia Centrum


ukázky velkých poslucháren
UTB Zlín Mostní
Wichtrleho sál
VUT FIT PK
velká posl. pohled přes katedru na tl. kabinu
VUT FIT PK
velká posluchárna
UT Brno
objekt D posluchárna 182
UP Olomouc
Právnická fakulta
UTB Zlín
Jižní svahy
VUT FEKT
Integrovaný objekt
VUT aula Purkyňova


ukázky řešení kateder
IDVPZ katedraUTB Zlín
Jižní svahy
UP Olomouc
Právnická fakulta
Multimediální pult