UTB ZlínFakulta technologická - vybavení 5ti multimediálních poslucháren audiovizuální technikouv v objektu UH1,UH2 Uherské Hradiště
UTB ZlínFakulta technologická - vybavení 5ti multimediálních poslucháren audiovizuální technikouv v objektu U1 Zlín
VUT BrnoFakulta elektrotechniky a kom. technologií - vybavení dvou multimediálních učeben audiovizuální technikou včetně hlasovacího zařízení
UP Olomouc, E-ProximaFakulta právnická - rekonstrukce 3 poslucháren-vybavení audiovizuální technikou, ozvučením,scénickým osvětlením,řídícím systémem
VUT Brno, IMOS BrnoIntegrovaný objekt FP a FEKT-vybavení 6 poslucháren audioviz.technikou
UTB Zlín, IMOS BrnoJižní svahy - přestavba objektu na vysokoškolský areál - kompletní vybavení audiovizuální technikou, ozvučením, ak. obklady, posluch. sezením, zatemněním, žaluziemi, zab. interiérem, strukt. kabeláží a slaboproudými rozvody, zábradlím a dlažbou
VUT BrnoFakulta inf.technologií – vybavení audiovizuální technikou
VUT BrnoFakulta elektrotechniky a kom. technologií – vybavení 3 poslucháren audiovizuální technikou
MU Brno, stav. firma PůčekEkonomicko-správní fakulta - vybavení audiovizuální technikou
JAMU BrnoDivadelní fakulta – rekonstrukce posluchárny vč. stav. prací, osvětlení, MaR, VZT, ÚT, zab. int. a vybavení audiovizuální technikou
VUT BrnoFakulta architektury – vybavení posluchárny audiovizuální technikou, ozvučením a zatemněním
IDVPZ, PSJ Brnorekonstrukce velké posluchárny - vybavení audiovizuální technikou, ozvučením a zatemněním
UP OlomoucUměnovědné katedry PdF a FF - posluchárny, kinosál a divadelní sál - vybavení audiovizuální technikou, filmovým ozvučením a kinoprojekcí
MU Brno, Kaláb-stavební firmaFilozofická fakulta - vestavba poslucháren - kompletní vybavení audiovizuální technikou, ozvučením, zatemněním, scénickým osvětlením a látkovým vybavením
VUT Brno, UNISTAV BrnoFakulta stavební, objekt A - rekonstrukce - vybavení audioviz. technikou, zatemněním a posluchárenským sezením
UTB Zlín, JAVORNÍK-CZ-PLUSU2 1.PP - rekonstrukce objektu - komplexní dodávka stav. a montážních prací - MaR, strukturovaná kabeláž, EZS, televizní okruh, přístupový systém, silnoproud a slaboproud, osvětlení, zabudovaný interiér, zatemnění, audiovizuální technika
AutoCont CZi-Centrum společnosti AutoCont CZ - vybavení sálu audiovizuální technikou a ozvučením
SPŠS a VOŠT Sokolská, Brnovybavení učeben audiovizuální technikou a ozvučením
VUT Brno, IMOS BrnoFakulta inf.technologií–Posluchárenský komplex - kompletní vybavení poslucháren audiovizuální technikou, ozvučením, ak. obklady a podhledy, posluch. sezením, zab. int., zatemněním, přístup. systémem a videokonferenčním systémem
UTB Zlínrekonstrukce a dovybavení auly Academia Centrum audiovizuální technikou a ozvučením
České centrum v Bratislavěvybavení audioviz. technikou
UTB ZlínWichtrleho sál -vestavba posluchárny - kompletní dodávka všech stav. prací, VZT, MaR, strukt. kabeláže, EZS, televizní okruh, silno a slaboproudé rozvody, osvětlení, zab. int., zatemnění a zastínění, audiovizuální technika, ozvučení, ak. obklady
UTB Zlín, IMOS BrnoFakulta technologická Institut reklamní tvorby a marketingových komunikací-kompletní vybavení multimediální posluchárny audiovizuální technikou,ozvučením,ak. obklady,posluch. sezením,zatemněním a v celém objektu zab. int.,struktur.kabeláží,slaboproudy,zastíněním,osvětlením
VUT Brno, Mittag BrnoFakulta stavební, obj.C – kompletní vybavení dvou poslucháren audiovizuální technikou, ozvučením, zatemněním a zastíněním celého objektu
MU BrnoCentrum dalšího vzdělávání - vybavení 3 poslucháren audiovizuální technikou, ozvučením a zatemněním
MU BrnoFakulta soc. studií - vybavení posl. audioviz. technikou a ozvučením
České centrum v Bratislavěvybavení audioviz. technikou
VUT Brno, IMOS BrnoFakulta stavební, obj.D – kompletní vybavení dvou poslucháren audiovizuální technikou, ozvučením, ak. obklady
SPŠ JihlavaStřední policejní škola v Jihlavě - vybavení proj. technikou
VUT Brno, IMOS BrnoFakulta strojní – kompletní vybavení auly Q audiovizuální technikou, ozvučením, ak. obklady
VUT BrnoCentrum výpočetních a informačních služeb – dodávka projekční techniky
MU Brno, IMOS BrnoLékařská fakulta – kompletní dodávka audiovizuální a projekční techniky
MU BrnoSpráva kolejí a menz - vybavení auly audiovizuální technikou, ozvučením
MU BrnoFakulta soc. studií - vybavení tabulemi a plátny a zastíněním objektu Jaselská
Úrazová nemocnice Brnovybavení proj.technikou a kompletní vybavení technického pracoviště fotocentra počítači, digitálním fotoaparátem, scannerem, laserovou tiskárnou
Magistrát města Brnadodávka data-video projektorů, pláten a tabulí
VUT Brno, UNISTAV BrnoCentrum VUT ul. Antonínská – kompletní dodávka audiovizuální a projekční techniky vč. kateder, zatemnění a zastínění celého objektu
VA Brnododávka projekční techniky
Úrazová nemocnice Brnovybavení data-video projektorem a kompletní vybavení technického pracoviště fotocentra počítači, digitálním fotoaparátem, scannerem, laserovou tiskárnou
MZLU Brnododávka projekční techniky
Magistrát města Brnadodávka data-video projektorů, pláten a tabulí
ISŠ Brnovybavení fyzikální učebny laboratorním nábytkem, projekční technikou, tabulovými systémy, plátny, přípravny a kabinetu speciálním nábytkem
Finanční ředitelství v Brněvybavení školící místnosti projekční technikou
FN BrnoPsychiatrická klinika – vybavení učebny proj. technikou, ozvučení, zatemnění